Νέα

8 Δεκ 2016

Απάντηση σε ερωτήματα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Επειδή μέλη μας, μας ρώτησαν εάν αληθεύει ότι μπορούν να δώσουν την οφειλόμενη, στους εργαζόμενους, άδεια κατά τις εργάσιμες ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα, διευκρινίζουμε ότι αυτό ισχύει για οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι όντως θεωρείται εργάσιμη.

Τόσο από το νόμο 4415/2016 όσο και από τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ.Οικονομικών δε φαίνεται τα δύο Υπουργεία να θεωρούν οποιαδήποτε από τις ημέρες, Χριστουγέννων και Πάσχα, ως εργάσιμες. Ως εκ τούτου αν δεν υπάρχει ή υπάρξει αλλαγή της στάσης των Υπουργείων ρητώς και εγγράφως για τις δημόσιες αρχές, ισχύουν τα αναφερόμενα τόσο στο νόμο όσο και στην εγκύκλιο.