Νέα

14 Ιουν 2017

Υποβολή Τιμοκαταλόγων

Υποβολή Τιμοκαταλόγων

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να καταθέσετε σε ηλεκτρονική μορφή, τον τιμοκατάλογο (για την περίοδο 2017-18),  στην υπηρεσία Παρατηρητηρίων Τιμών και Τιμοληψιών της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας στο email:ftsirog@e-prices.gr το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€) το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Θα επιλέξετε τη Φόρμα Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, θα τη συμπληρώσετε και θα την αποστείλετε στο πιο πάνω e-mail.

http://gge.gov.gr/?page_id=2768