Νέα

14 Ιουν 2017

Νόμος 4474/17

Ο Νόμος 4474/17 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7/6  είχε διατάξεις που αφορούν τον κλάδο.

Συγκεκριμένα:

  1.  Για λιανικές πωλήσεις άνω των 500 €  χρησιμοποιούμε Υποχρεωτικά POS ή Διατραπεζική Συναλλαγή. Από 7/6/2017 και μετά υπάρχει πρόστιμο 100€ για κάθε συναλλαγή που δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω.
  2. Από 7/6/2017 και μετά, η μη έκδοση απόδειξης  ή η μη λήψη παραστατικού επισύρει πρόστιμο 500 €, ανά έλεγχο.

Από τη Διοίκηση της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.