Νέα

13 Σεπ 2018

Αδήλωτη Εργασία και τροποποίηση ωραρίου

Αλλαγές στην Αδήλωτη Εργασία και στην Τροποποίηση Ωραρίου

 

 

Με τη σχετική Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε και υπογράφηκε στις 9 Αυγούστου 2018 και αφορά στην Αδήλωτη Εργασία, τίθενται σε ισχύ τα άρθρα 5 & 6 του Νόμου 4554/18 που, ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2018 και ισχύουν πλέον τα εξής:

Το ύψος του προστίμου ανέρχεται σε 10.500 Ευρώ. Εάν ο εργοδότης υποτροπιάσει, η πρώτη υποτροπή αυξάνει το πρόστιμο στο διπλάσιο δηλαδή 21.000 Ευρώ, ενώ η δεύτερη σε 31.500 Ευρώ.

Αποσαφηνίστηκε επίσης το χρονικό διάστημα απασχόλησης του αδήλωτου εργαζόμενου προ του ελέγχου, σε 3 μήνες, πράγμα που κατ’ ουσίαν αυξάνει το ποσό του προστίμου με περίπου 1.000 Ευρώ, συνυπολογίζοντας τα ένσημα των μηνών αυτών.

Εξάλλου, ορίστηκαν τα ποσά των εκπτώσεων του προστίμου ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθεί ο αδήλωτος εργαζόμενος. Έτσι για 3 μήνες απασχόλησης από τον έλεγχο και μετά, το πρόστιμο μειώνεται σε 7.000 Ευρώ, για 6 μήνες σε 5.000 Ευρώ και για 12 μήνες σε 3.000 Ευρώ.

Τέλος, διευκρινίστηκε ότι οι εκπτώσεις ισχύουν υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να μην υπάρξει μείωση προσωπικού
  • Να μην υπάρξει προσφυγή στα Δικαστήρια και
  • Να μην υπάρξει Υποτροπή

Αλλαγές υπάρχουν επίσης αναφορικά με την καταχώρηση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου, όπως διατυπώνονται στο Νόμο 4488/17, που τέθηκε σε ισχύ με τη σχετική Υπουργική Απόφαση της 8ης Ιουνίου και ορίζει ότι, από 1ης Ιουλίου η δήλωση της Υπερωριακής Απασχόλησης θα γίνεται Ηλεκτρονικά, ορίζοντας μεταβατική περίοδο έως 1η Σεπτεμβρίου, όπου η δήλωση μπορούσε εκτός από Ηλεκτρονικά να γίνει και μέσω του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών. Άρα από 1η Σεπτεμβρίου η δήλωση της Υπερεργασίας ή της Υπερωριακής Απασχόλησης γίνεται υποχρεωτικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τροποποίηση του ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς την αντίστοιχη Ηλεκτρονική γνωστοποίηση στην Εργάνη, τότε επιβάλλεται πρόστιμο από 1.500 έως 7.500 Ευρώ, ανά εργαζόμενο.


Ιάκωβος Γκούμας
Φοροτεχνικός Σύμβουλος