Νέα

4 Ιουν 2019

Θέματα Εξετάσεων Laas

Τα θέματα εξετάσεων LAAS Μαΐου 2019 και των τεσσάρων γλωσσών έχουν αναρτηθεί στο site μας στην ενότητα: ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τα κξγ μπορούν να ζητήσουν τις λύσεις από το σύλλογό τους. Οι λύσεις δεν αναρτώνται στο site για μην έχουν πρόσβαση οι μαθητές, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν test στα κξγ.