Νέα

30 Ιαν 2012

Αμιγής κατοικία

Η Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. δηλώνει ότι συμφωνεί με τις θέσεις της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Ελλάδος, όπως αυτές εκφράζονται στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Ο.Ε.Φ.Ε.

Επιλέξτε παρακάτω το σύνδεσμο Θέσεις Ο.Ε.Φ.Ε. 

Θέσεις Ο.Ε.Φ.Ε