Βεβαιώσεις Σπουδών

Βεβαίωση σπουδών KIDS 1

Βεβαίωση σπουδών KIDS 2

Βεβαίωση σπουδών NEW

Βεβαίωση σπουδών SIMPLE

Οι βεβαιώσεις έχουν χώρο για να μπει και το λογότυπο του κξγ πάνω δεξιά (όπως είναι της Palso πάνω αριστερά). Αν θέλετε τις βεβαιώσεις σε αρχεία .doc πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία στο georgiachristopoulou@palso.gr