Θέματα Εξετάσεων

PAST PAPERS NOCN ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΟ: http://www.examsesol.gr/?page=7

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ LAAS: Τα κξγ μπορούν να ζητήσουν τις λύσεις από το σύλλογό τους. Οι λύσεις δεν αναρτώνται στο site για μην έχουν πρόσβαση οι μαθητές, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν test στα κξγ.

LISTENING (ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LAAS:

 

LISTENING ENGLISH A1

LISTENING ENGLISH A2

LISTENING FRANCAIS A2

LISTENING ITALIANO A2

LISTENING ITALIANO B1

LISTENING DEUTSCH A2

LISTENING DEUTSCH B1

Αναζήτηση Θέματος Εξέτασης
Καθαρισμός Φόρμας