Βίντεο

EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO

17 Ιουλ 2018 Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.

Τι είναι το ELP (European Language Portfolio) και πως συμπληρώνεται