Η PALSO με την ίδρυσή της το 1981 ξεκίνησε την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας Palso σε τέσσερις γλώσσες με απόλυτη επιτυχία.

LAAS (Language Attainment Assessment System) σημαίνει σύστημα αξιολόγησης επίδοσης στην ξένη γλώσσα.

Οι εξετάσεις Laas αναγνωρίζονται από το I.C.C., International Certificate Conference, καθώς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις διεθνών standards.

Έχει καθιερωθεί στη συνείδηση όλων ότι η διενέργεια των εξετάσεων Laas-Palso γίνεται άψογα και αδιάβλητα καθώς η πολυετής πείρα μας εξασφαλίζει άρτια οργάνωση.

Στόχος των εξετάσεων Laas-Palso είναι η αξιολόγηση των γνώσεων των σπουδαστών ξένων γλωσσών με αντικειμενικό και αδιάβλητο τρόπο βασισμένο σε σύγχρονα επιστημονικά κριτήρια. Στόχο επίσης έχουν να επιβραβεύσουν την θετική και προοδευτική εκμάθηση της ξένης γλώσσας, να ενθαρρύνουν τους μαθητές και να παρέχουν στοιχεία στα Κ.Ξ.Γ. για την απόδοση των μαθητών τους.

H βαθμολογία για τα test σε κάθε επίπεδο είναι:

Βαθμολογία Αγγλικών: Pass – Merit – Excellent

Βαθμολογία Ιταλικών: Bene – Molto Bene – Ottimo

Βαθμολογία Γαλλικών: Assez Bien – Bien – Très Bien

Βαθμολογία Γερμανικών: Gut – Sehr gut – Ausgezeichnet

και η βάση είναι 50% επί της συνολικής βαθμολογίας (οι επιμέρους βαθμολογίες συμψηφίζονται).

Πως μπορώ να συμμετέχω στις εξετάσεις LAAS-PALSO;

Με εγκύκλιο, η οποία εγκαίρως αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας καθώς και στην εφημερίδα μας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 περίπου μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Για τους ανεξάρτητους υποψηφίους, οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται στους κατά τόπους Συλλόγους Palso της χώρας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι που φοιτούν σε κ.ξ.γ. δηλώνουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις μέσω του κ.ξ.γ. τους.

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω :

1. Έντυπο ατομικής αίτησης συμμετοχής το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας ή από τον τοπικό σύλλογο Palso (αυτό αφορά ανεξάρτητους υποψηφίους)

2. Παραστατικό κατάθεσης εξετάστρων. Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς 5051-045781-111 για όλη την Ελλάδα. Προσοχή: κατά την κατάθεση των εξετάστρων να δίνετε οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (το όνομα του υποψηφίου). Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης. Σχετικά με τα εξέταστρα, τις προθεσμίες και το ωράριο των εξετάσεων δείτε τη σχετική εγκύκλιο.

Χρήσιμο έγγραφο: Πίνακας ΕΛΟΤ μετατροπής του ελληνικού αλφαβήτου με λατινικούς χαρακτήρες (για τη μετατροπή των ελληνικών ονομάτων)

Αφού καταθέσει την αίτησή του, ο υποψήφιος πρέπει να παραλάβει εγκαίρως (10 μέρες πριν τις εξετάσεις) από τον τοπικό σύλλογο Palso ή από το κ.ξ.γ. του το Δελτίο Συμμετοχής, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία & τον Κωδικό Υποψηφίου, με το οποίο προσέρχεται στις εξετάσεις, καθώς και τις Οδηγίες προς Υποψηφίους.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής για περισσότερα από ένα επίπεδα, στην ίδια εξεταστική περίοδο, γίνεται με ατομική ευθύνη του υποψηφίου καθώς υπάρχει πιθανότητα, οι εξετάσεις να συμπίπτουν χρονικά.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι εξετάσεις LAAS-PALSO διεξάγονται πανελλήνια από την Ομοσπονδία μας μία φορά το χρόνο (κάθε Μάιο).

Με εγκύκλιο, η οποία εγκαίρως αποστέλλεται στους τοπικούς συλλόγους PALSO καθώς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων των Κ.Ξ.Γ., η οποία ορίζεται 2 περίπου μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Προδιαγραφές επιπέδων (Syllabus):

Χρήσιμα έγγραφα

Μετά από μία δύσκολη χρονιά, η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι θα διοργανώσει εξετάσεις LAAS μόνο στα Αγγλικά την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 για τους μαθητές των συναδέλφων που για αρκετούς λόγους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Ιουλίου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και θα πρέπει πρώτα να υπάρχει συνεννόηση με τον τοπικό σύλλογο για τη δημιουργία κέντρου. Σημειώνεται ότι δε θα δοθεί καμία παράταση και δεν θα γίνουν δεκτά late entries.

Ελπίζουμε ότι με την απόφαση μας αυτή θα βοηθήσουμε τους μαθητές να έχουν την ευκαιρία αξιολόγησης που δεν υπήρξε τον Ιούλιο.

ΩΡΑΡΙΟ – ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

LAAS   Κυριακή 18/10/2020
Γλώσσα Επίπεδο Ωράριο Εξέταστρα
EN FS

PRE A1

A1

A2

11:30-12:30

11:30-12:30

9:00-10:30

9:00-10:30

30 €

45 €

50 €

55 €

Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για την έναρξη υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων.

Για την ημέρα της εξέτασης

Ο υποψήφιος οφείλει:

 • Να έχει μαζί του το δελτίο συμμετοχής και ταυτότητα ή διαβατήριο ή πρόσφατο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας τα οποία τοποθετεί στο θρανίο του για τον έλεγχο.
 • Να καταλάβει την καθορισμένη γι’ αυτόν θέση σε συγκεκριμένη αίθουσα του εξεταστικού κέντρου.
 • Να έχει μαζί του ρολόι, μολύβι (2Η ή ΗΒ), γόμα, ξύστρα και στυλό (μπλε ή μαύρο) μόνο αν επιθυμεί να γράψει το μέρος C της εξέτασης με στυλό.
 • Να αναφέρει στον επιτηρητή της αίθουσάς του αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία του.
 • Να γράψει το ονοματεπώνυμο του στο φυλλάδιο με τα θέματα και στο πρόχειρο (λευκή κόλα) για το μέρος C.
 • Να διατηρήσει το απαντητικό έντυπο σε άριστη κατάσταση διότι διαβάζεται από οπτικό αναγνώστη.

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι:

 • Η διάρκεια της εξέτασης είναι: First Step /Pre A1:60’, A1/A2:90’, B1:120’
 • Στο φυλλάδιο με τα θέματα μπορεί να σημειώσει τις απαντήσεις για τα μέρη Α και Β της εξέτασης και να τις μεταφέρει προσεκτικά στο μπροστινό μέρος του απαντητικού εντύπου (το οποίο έχει την ίδια και συνεχόμενη αρίθμηση με εκείνη των θεμάτων), μαυρίζοντας με το μολύβι ένα μόνο κουτάκι σε κάθε σειρά. Για το First Step & Pre A1 έως τον αριθμό 40, για το A1 έως το 45, για το A2 & B1 έως το 50.
 • Γράφει το μέρος C της εξέτασης στο πίσω μέρος του απαντητικού εντύπου.
 • Δε γράφει στις μαύρες γραμμές, στο χώρο της ετικέτας, στο χώρο για τους διορθωτές στο μπροστινό μέρος και έξω από τις γραμμές στο πίσω μέρος.
 • Δε γράφει το ονοματεπώνυμό του στο απαντητικό έντυπο.
 • Όταν τελειώσει σηκώνει το χέρι του, περιμένει στη θέση του τον επιτηρητή να παραλάβει το απαντητικό του έντυπο και αποχωρεί χωρίς να πάρει μαζί του το φυλλάδιο με τα θέματα και το πρόχειρο.
 • Αν κατά τη διόρθωση των γραπτών διαπιστωθεί αντιγραφή μεταξύ υποψηφίων, τα γραπτά τους μηδενίζονται.

Δεν επιτρέπεται στον υποψήφιο:

 • Να προσέλθει όταν ήδη έχει αρχίσει η εξέταση και να αποχωρήσει πριν τελειώσει το ακουστικό μέρος ή πριν περάσουν 15’ (για το PreA1 και First Step)
 • Η χρήση διορθωτικού και μαρκαδόρου.
 • Να έχει μαζί του βιβλία, σημειώσεις, κινητό τηλέφωνο και smart watch
 • Να ζητήσει διευκρινήσεις πάνω στα θέματα ή στις οδηγίες των θεμάτων εξέτασης.
 • Να δανείσει σε / δανειστεί από άλλο υποψήφιο μολύβι, γόμα ή οτιδήποτε άλλο.

Σημείωση: Ο,τι αναφέρεται για τα μέρη Α και C της εξέτασης δεν αφορούν τα επίπεδα First Step και PreA1.


Πρόσθετες οδηγίες δεδομένων των συνθηκών λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

Ο υποψήφιος οφείλει:

 • Να μη συγχρωτίζεται στον προαύλιο χώρο / σκάλες / διαδρόμους του εξεταστικού κέντρου.
 • Να κάνει χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος για την υγιεινή των χεριών κατά την είσοδο στις αίθουσες γραπτής/προφορικής εξέτασης και κατά την έξοδο από αυτές. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική.
 • Να προμηθευτεί νερό, αν χρειάζεται, γιατί δεν επιτρέπεται η λειτουργία κυλικείου.
 • Να τηρεί τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί και τις οδηγίες των οργάνων εξετάσεων.
 • Στην αίθουσα εξέτασης να καταλάβει τη συγκεκριμένη θέση που έχει ορισθεί για τον ίδιο. Δεν μετακινεί κάθισμα/θρανίο.

Οι συνοδοί υποψηφίων (γονείς, καθηγητές):

 • Δεν επιτρέπεται να παραμείνουν στον προαύλιο χώρο του εξεταστικού κέντρου κατά τη διάρκεια της εξέτασης για την αποφυγή συγχρωτισμού και για να επικρατεί ησυχία καθότι τα παράθυρα στις αίθουσες εξέτασης πρέπει να είναι ανοιχτά.
 • Δεν εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο.

Οδηγίες για υποψήφιους LAAS
Πρόσθετες οδηγίες δεδομένων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

Call Now ButtonΚαλέστε μας