Οδηγίες στο τέλος του πίνακα

LAAS χωρίς απαντήσεις

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΤΥΠΟΣ *ΓΛΩΣΣΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΠΙΠΕΔΟΑΡΧΕΙΟ
LAASΑκουστικό μέροςΑΓΓΛΙΚΑALL YEARSA1 LISTENING ENGLISH A1
LAASΑκουστικό μέροςΑΓΓΛΙΚΑALL YEARSA2LISTENING ENGLISH A2
LAASΑκουστικό μέροςΓΑΛΛΙΚΑALL YEARSA2LISTENING FRANCAIS A2
LAASΑκουστικό μέροςΓΕΡΜΑΝΙΚΑALL YEARSA2LISTENING DEUTSCH A2
LAASΑκουστικό μέροςΓΕΡΜΑΝΙΚΑALL YEARSB1LISTENING DEUTSCH B1
LAASΑκουστικό μέροςΙΤΑΛΙΚΑALL YEARSB1LISTENING ITALIANO B1
LAASΑκουστικό μέροςΙΤΑΛΛΙΚΑALL YEARSA2LISTENING ITALIANO A2
LAASΓραπτό μέροςΑΓΓΛΙΚΑMAY 2019A1 R-W-S ENGLISH A1 2019
LAASΓραπτό μέροςΑΓΓΛΙΚΑMAY 2019A2 R-W-S ENGLISH A2 2019
LAASΓραπτό μέροςΑΓΓΛΙΚΑMAY 2019FIRST STEP R-W-S ENGLISH FS 2019
LAASΓραπτό μέροςΑΓΓΛΙΚΑMAY 2019PRE A1 R-W-S ENGLISH PA1 2019
LAASΓραπτό μέροςΑΓΓΛΙΚΑMAY 2017A1 R-W-S ENGLISH A1 2017
LAASΓραπτό μέροςΑΓΓΛΙΚΑMAY 2017FIRST STEP R-W-S ENGLISH FS 2017
LAASΓραπτό μέροςΑΓΓΛΙΚΑMAY 2017PRE A1 R-W-S ENGLISH P1 2017
LAASΓραπτό μέροςΑΓΓΛΙΚΑJUNE 2018A1R-W-S ENGLISH A1 2018
LAASΓραπτό μέροςΑΓΓΛΙΚΑJUNE 2018FIRST STEP R-W-S ENGLISH FS 2018
LAASΓραπτό μέροςΑΓΓΛΙΚΑJUNE 2018PRE A1 R-W-S ENGLISH PA1 2018
LAASΓραπτό μέροςΓΑΛΛΙΚΑMAY 2019A2 R-W-S FRANCAIS A2 2018
LAASΓραπτό μέροςΓΑΛΛΙΚΑMAY 2017A2 R-W-S FRANCAIS A2 2017
LAASΓραπτό μέροςΓΑΛΛΙΚΑMAY 2017PRE A1R-W-S FRANCAIS PA1 2017
LAASΓραπτό μέροςΓΑΛΛΙΚΑJUNE 2018A2 R-W-S FRANCAIS A2 2018
LAASΓραπτό μέροςΓΑΛΛΙΚΑJUNE 2018PRE A1 R-W-S FRANCAIS PA1 2017
LAASΓραπτό μέροςΓΕΡΜΑΝΙΚΑMAY 2019A2 R-W-S DEUTSCH A2 2019
LAASΓραπτό μέροςΓΕΡΜΑΝΙΚΑMAY 2019B1R-W-S DEUTSCH B1 2019
LAASΓραπτό μέροςΓΕΡΜΑΝΙΚΑMAY 2019PRE A1 R-W-S DEUTSCH PA1 2019
LAASΓραπτό μέροςΓΕΡΜΑΝΙΚΑMAY 2017PRE A1 R-W-S DEUTSCH PA1 2017
LAASΓραπτό μέροςΓΕΡΜΑΝΙΚΑJUNE 2018PRE A1 R-W-S DEUTSCH PA1 2018
LAASΓραπτό μέροςΓΕΡΜΑΝΙΚΑJUNE 2018PRE A2 R-W-S DEUTSCH PA2 2018
LAASΓραπτό μέροςΙΤΑΛΙΚΑMAY 2019A2 R-W-S ITALIANO A2 2019
LAASΓραπτό μέροςΙΤΑΛΙΚΑMAY 2019B1 R-W-S ITALIANO B1 2019
LAASΓραπτό μέροςΙΤΑΛΙΚΑMAY 2017A2 R-W-S ITALIANO A2 2017
LAASΓραπτό μέροςΙΤΑΛΙΚΑMAY 2017B1 R-W-S ITALIANO B1 2017
LAASΓραπτό μέροςΙΤΑΛΙΚΑJUNE 2018A2 R-W-S ITALIANO A2 2018
LAASΓραπτό μέροςΙΤΑΛΙΚΑJUNE 2018B1 R-W-S ITALIANO B1 2018

 

NOCN με απαντήσεις

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΤΥΠΟΣ *ΓΛΩΣΣΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΠΙΠΕΔΟΑΡΧΕΙΟ
NOCNL-R-W-SΑΓΓΛΙΚΑALL YEARSB1 / B2 / C1 / C2WRITING AND LISTENING ALL YEARS

ΤΥΠΟΣ *  LRWS = Listening-Reading-Writing-Speaking


Ταξινόμηση : Πατήστε στο όνομα της στήλης που επιθυμείτε, ώστε να ταξινομηθούν τα περιεχόμενα ως προς αυτή τη στήλη πχ  Γλώσσα, (με δεύτερο κλίκ στην ίδια στήλη τα αποτελέσματα ταξινομούνται με φθίνουσα σειρά)

Εύρεση / Search : Με πολλαπλές επιλογές, βάζετε την προς εύρεση λέξη ή μέρος της, μετά κενό, μετά την επόμενη λέξη ή μέρος αυτής ….. κ.ο.κ (ψάχνει ταυτόχρονα σε όλα τα πεδία) π.χ. eng 19 , επιστρέφει τις εξετάσεις Αγγλικών του 2019.

Call Now ButtonΚαλέστε μας