Εξετάσεις NOCN

ΒΡΕΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΣΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

PREPARATION MATERIAL:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ (ή ΙΟΥΝΙΟΥ) - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ με ημερομηνίες εξετάστων

NEW GRADING PROFILE

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ NOCN

NEW! ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ NOCN

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

NEW QUALIFICATION SPECIFICATION

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ NOCN/ LAAS

NEW! REQUEST FORM FOR SPECIAL ARRANGEMENTS (NOCN)

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΣΕΠ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ OFQUAL

APPLICATION FORM FOR NOCN ORAL EXAMINERS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ NOCN ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

NEW! ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ NOCN (ΓΕΝΙΚΕΣ)

Με ένα ακόμη εξεταστικό φορέα εξασφάλισε κοινή πορεία η Ομοσπονδία μας. Πρόκειται για τον φορέα εξετάσεων πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα NOCN, με τον οποίο η Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. έχει αποκλειστική συνεργασία διεξαγωγής των εξετάσεών του στην Ελλάδα. Το NOCN πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Οι αδιάβλητες εξετάσεις θα γίνονται και πάλι με την τεχνογνωσία και την ποιότητα της PALSO και τα 33 χρόνια εμπειρίας της. Το ΝΟCN (National Open College Network) δημιουργήθηκε το 1987 και έχει συνεργασία με πάνω από 2.500 κέντρα στη Βρετανία, ενώ παρέχει πιστοποίηση για πάνω από 400 αναγνωρισμένα προσόντα και έχει συνεργασίες με πλήθος χωρών. Είναι ένα τεστ βασισμένο σε αληθινά σενάρια, σχεδιασμένο για χρήστες που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, για καθημερινή η επαγγελματική χρήση, για αναγνώριση του επιπέδου της γλώσσας τους, για σπουδές. Ο εξεταζόμενος πρέπει να περάσει την βάση και στις 4 δεξιότητες. Οι εξετάσεις γίνονται δυο φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο). Τα Αποτελέσματα Εξετάσεων NOCN είναι διαθέσιμα για τους υποψήφιους περιόδου Μαΐου κατά το τέλος Ιουλίου και για τους υποψήφιους περιόδου Δεκεμβρίου κατά το τέλος Φεβρουαρίου. Tα πιστοποιητικά δίνονται 2 μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις.

Προσαρμοσμένο ηλικιακά

Με θέματα στο Reading & Writing απολύτως κατάλληλα για τις ηλικίες των 13 έως 15 ετών των υποψηφίων μαθητών στην Ελλάδα, που αφορούν την μεγάλη πλειοψηφία του B2 κυρίως.

Φιλικό

Με μία τυπολογία απαντήσεων πολλαπλής επιλογής, που δεν απαιτεί την εξάσκηση των μαθητών, γιατί τους είναι πολύ οικεία και φιλική. Η εξέταση του προφορικού γίνεται από έναν εξεταστή με έναν μαθητή, κάτι που μειώνει το συνηθισμένο άγχος του προφορικού, ιδίως στις μικρές ηλικίες. Στην εξέταση κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου (Reading – Listening) δεν χρειάζεται ο υποψήφιος να παράξει λόγο, γεγονός που καθιστά απόλυτα διακριτή την αξιολόγηση των 4 ξεχωριστών δεξιοτήτων.

Σταθερής Δομής & Βαθμολογίας

Από το B1 έως το Γ2 διατηρείται η ίδια τυπολογία πολλαπλής επιλογής όπως και ο βαθμός επιτυχίας στο 51%. Έτσι ο μαθητής δεν χρειάζεται προσαρμογή από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ: Με την απόφαση του με αρ. πρωτοκόλλου 2014/28-2-2014. Το NOCN πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ