Τι είναι το NOCN

Η PALSO έχει αποκλειστική συνεργασία με τον φορέα εξετάσεων πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα NOCN (National Open College Network), για τη διεξαγωγη των εξετάσεών στην Ελλάδα. Το NOCN πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Το ΝΟCN  δημιουργήθηκε το 1987 και έχει συνεργασία με πάνω από 2.500 κέντρα στη Βρετανία, ενώ παρέχει πιστοποίηση για πάνω από 400 αναγνωρισμένα προσόντα και έχει συνεργασίες με πλήθος χωρών. Είναι ένα τεστ βασισμένο σε αληθινά σενάρια και το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις. Το NOCN είναι σχεδιασμένο για υποψήφιους που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, για καθημερινή η επαγγελματική χρήση, για αναγνώριση του επιπέδου της γλώσσας τους καθώς και για σπουδές. Ο εξεταζόμενος πρέπει να περάσει την βάση και στις 4 δεξιότητες.

Παρουσίαση Πιστοποιητικού NOCN

Εξετάσεις NOCN

Οι εξετάσεις γίνονται δυο φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο). Τα Αποτελέσματα Εξετάσεων NOCN είναι διαθέσιμα για τους υποψήφιους περιόδου Μαΐου κατά το τέλος Ιουλίου και για τους υποψήφιους περιόδου Δεκεμβρίου κατά το τέλος Φεβρουαρίου.

Tα πιστοποιητικά δίνονται 2 μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Πλεονεκτήματα NOCN

 • Προσαρμοσμένο ηλικιακά

To NOCN έχει θέματα στο Reading & Writing τα οποία είναι απολύτως κατάλληλα για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών. Αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι και η πλειοψηφία των υποψηφίων μαθητών στην Ελλάδα, κυρίως στο επίπεδο Β2.

 • Φιλικά σχεδιασμένο

Οι γραπτές εξετάσεις ακολουθούν την τυπολογία απαντήσεων πολλαπλής επιλογής, η οποία είναι πολύ οικεία και φιλική για τους μαθητές. Η εξέταση στα προφορικά γίνεται από έναν εξεταστή με έναν μαθητή, κάτι που μειώνει το συνηθισμένο άγχος των υποψηφίων, ιδίως στις μικρές ηλικίες. Επιπλέον στην εξέταση κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου (Reading – Listening) δεν χρειάζεται ο υποψήφιος να παράξει λόγο, γεγονός που καθιστά απόλυτα διακριτή την αξιολόγηση των 4 ξεχωριστών δεξιοτήτων.

 • Σταθερή Δομή & Βαθμολογία

Από το επίπεδο B1 έως το Γ2 διατηρείται η ίδια τυπολογία πολλαπλής επιλογής, όπως και ο βαθμός επιτυχίας. Έτσι ο μαθητής δεν χρειάζεται προσαρμογή από το ένα επίπεδο στο άλλο.

 • Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
  Το NOCN με την απόφαση του με αρ. πρωτοκόλλου 2014/28-2-2014 πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Προετοιμάζεις Υποψηφίους;

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει έγκαιρα με εγκύκλιο η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 περίπου μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Μάθετε εδώ τους όρους και τις προυποθέσεις εάν προετοιμάζετε υποψηφίους NOCN.

Βρείτε την αναλυτική παρουσίαση του πιστοποιητικού NOCN

Εξετάσεις NOCN Δεκεμβρίου 2020

Πρόγραμμα γραπτής εξέτασης – Εξέταστρα

Σάββατο 12/12/2020
Επίπεδο Ωράριο Εξέταστρα Κόστος επανεξέτασης για 1,2 ή 3 parts
B1

B2

C1

C2

09:00-11:35

09:00-11:35

12:45-15:55

12:45-15:55

85 €

160 €

140 €

180 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

 

 • Προφορική εξέταση:
 • Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους έως την Τετάρτη 21/10/2020. Τα κ.ξ.γ. υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μόνο, αλλά για να καταχωρηθούν τα ονόματα των υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τις αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου. Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για τον τρόπο αποστολής των καταθετηρίων. Επίσης το ΚΞΓ, για να δηλώσει τους υποψηφίους του, πρέπει να έχει το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα του 2020 το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται).
 • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι έως την Τετάρτη 21/10/2020 μπορούν μέσω της πλατφόρμας https://exams.palso.gr/candidate να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση τους ζητείται να επισυνάψουν υποχρεωτικά απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων + αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου + υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα. (βλέπε οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων on-line ανεξάρτητων υποψηφίων)
 • Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί οπωσδήποτε όνομα καταθέτη και στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN – ΒΟΙΩΤΙΑ. Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης.
 • Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που είναι refer της περιόδου Μαΐου 2018, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Δεκεμβριου 2020. Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο.
 • Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών Ειδική Φόρμα για Υποψηφίους με Μαθησιακές δυσκολίες (Special Request Form). Απαραίτητα δικαιολογητικά και οδηγίες αποστολής (έως τις 21/10/2020) δείτε εδώ: http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
 • Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις (και για τα κ.ξ.γ. και για ανεξάρτητους υποψηφίους)
 • Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το NOCN: Sylvia Kar (B2, C2) (τηλ. 210 6390030)/ Andrew Betsis (B1, B2,  C1,  C2)  (τηλ.  210  4920871)/  Grivas  (B2,  C2)  (τηλ.  2105573470)/  Archer Editions (B2,  C2)  (τηλ. 2105561920-1, 2109803293)/ Hamilton House (B2) (τηλ. 2109626166)/ Express Publishing (B1, B2) (τηλ. 2102120800)

Past papers & Sample tests υπάρχουν διαθέσιμα στους συνδέσμους: https://www.palso.gr/exams/language-schools/laas-nocn-past-papers/ & http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html

Εγκύκλιος Εξετάσεων NOCN Δεκεμβρίου 2020

Call Now ButtonΚαλέστε μας