Προδιαγραφές Επιπέδων

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΛΕΞΗ ΤΟΥ SYLLABUS ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ:

SYLLABUS FIRST STEP ΑΓΓΛΙΚΩΝ

SYLLABUS PRE A1 ΓΑΛΛΙΚΩΝ

SYLLABUS A2 ΓΑΛΛΙΚΩΝ

SYLLABUS PRE A1 & A2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

PALSO GUIDE ΑΓΓΛΙΚΩΝ

PALSO GUIDE PRE A1 SAMPLE ΑΓΓΛΙΚΩΝ

PALSO GUIDE A1 SAMPLE ΑΓΓΛΙΚΩΝ

PALSO GUIDE A2 SAMPLE ΑΓΓΛΙΚΩΝ

PALSO GUIDE B1 SAMPLE ΑΓΓΛΙΚΩΝ

PALSO GUIDE B2 SAMPLE ΑΓΓΛΙΚΩΝ

SYLLABUS ΙΤΑΛΙΚΩΝ (η 1η χρονιά σπουδών αντιστοιχεί στα επίπεδα Α1 & Α2, η 2η χρονιά στο Β1, η 3η στο Β2 και η 4η στο Γ1 & Γ2)